CO TO JEST KPiR??? – Sprawdź

CO TO JEST KPiR??? – Przeczytaj

WYPEŁNIANIEREJESTRU PRZYCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW:

Księga przychodów a także rozchodów to niejednokrotnieniemałykłopot dla przedsiębiorców. Toteż, nasza oferta to również prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

POLECAMY PORTAL: https://znany-ksiegowy.pl/

Księga przychodów oraz rozchodów – kto jest do niej zobligowany?

Księgi przychodu i rozchodu zobowiązane są prowadzić między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak również spółki cywilne, jawne i partnerskie pozostającewłasnością osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu ze złotówek. To najłatwiejszygatunek ewidencji, który stosowany jest w mniej złożonej księgowości. Rejestr przychodów oraz rozchodów pozwalazbadać zobowiązania podatkowe danej firmy albo osoby. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym powierzasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji i rozliczeń.


Rejestr przychodów i rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów oraz rozchodów stanowi tylkoczęść naszej oferty, acałkowityzakres usług ASK-FINANCE zawiera:

-Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Sporządzanie rocznych i wymaganych okresowo ewidencji, zestawień jak również deklaracji,

-Sporzadzanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; przygotowywanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Sporządzanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; przygotoywanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Określaniewysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz podatek VAT takżewypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych,

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych jak również wartości niematerialnych i prawnych,wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

-Przygotowywanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS i NBP,

-Przygotowywanie deklaracji Intrastat,

-Przygotowywaniekoniecznych danych dla ubezpieczycieli i danych dla potrzeb dokumentacji cen transferowych,

-Reprezentowanie Klienta w sytuacji kontroli podatkowej,

-Doradztwo księgowe w zakresie obsługiwanej działalności gospodarczej.