Księga przychodów oraz rozchodów. Kiedy stosować?

Rejestr przychodów oraz rozchodów. Kiedy stosować?

Księga przychodów oraz rozchodów to sposób rozliczania się z urzędem skarbowym w zakresie podatków przez właściciela firmy.

Czym jest rejestr przychodów oraz rozchodów?

KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić możnaskutecznąaktualną ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów i wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Cieszy się ona wielkimpowodzeniem, ponieważ jest to najprostszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Do księgi przychodów i rozchodów wpisuje się pozycje takie jak przychody, zakupione towary handlowe oraz materiały podstawowe, poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością, a także koszty prac badawczo-rozwojowych.


Rejestr przychodów i rozchodów nie uwzględnia informacji na temat zaliczek na poczet dostawy albo sprzedaży towarów i wykonania usługi. Z księgowego punktu widzenia nie jest to bowiem ciągle ani przychód, ani tym bardziej koszt jego uzyskania. Nie wpisuje się do niej także kosztów inwestycji jeszcze w trakcie jej realizacji. Właściwy moment na uzupełnienietychinformacji pojawia się dopiero po zakończeniu inwestycji w formie odpisu amortyzacyjnego. Księga przychodów i rozchodów nie zawieratakżeinformacjiw kwestii obrotu opakowaniami zwrotnymi. Są one wydawane za kaucją oraz jako takie nie stanowią przychodu. KPiR nie zawierarównieżinformacjiw kwestii jednorazowej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia firmy. Do takich wsparć należą m.in. te pozyskiwanez funduszy unijnych .