Prowadzenie KPIR – główne zasady. Zobacz

Prowadzenie KPIR – podstawowe zasady. Przeczytaj

Księgę należy prowadzić według wzoruokreślonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w kwestiiprowadzenia KPiR .

Księgę da się prowadzić na dwa sposoby-fizycznieorazcyfrowo.

Elektronicznaforma jest stanowczo mniej czasochłonna oraz bardziej estetyczna,niemniej jednakniesie ze sobą dodatkowe wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie konkretnej instrukcji obsługi programu komputerowego stosowanego do prowadzenia księgi;

-Używanie programu komputerowego pozwalającego nabezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów a także umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w układzie chronologicznym, zgodnie z szablonem księgi;

-Zachowywanie zapisanych informacji na informatycznych nośnikach danych, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniemlub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych regół ich przetwarzania tudzież ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Podatnik prowadzący KPiR w wersji elektronicznej, zgodnie z wyżej ujętymizasadami nie ma wymogu jej drukowania.

Za prawidłowąuznaje się księgę prowadzoną zgodnie z prawami rozporządzenia oraz objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uważa się za rzetelną, jeżeliwprowadzane w niej zapisy odzwierciedlają statusrzeczywisty. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze wprowadzane są w języku polskim, w walucie złoty w sposób sumienny,czytelnyi trwały, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestiiprowadzenia KPIR dowód księgowy takżemusi być sporządzony w języku polskim , a treść powinna być pełna iklarowna, z dopuszczeniem ogólnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga razem z dowodami księgowymi musiznajdować się w miejscu prowadzonej działalności tudzież w centralifirmy, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Dodatkowo w przypadku biur rachunkowych istnieją pewne uproszczenia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać wpisów w podatkowej księdze przychodów oraz rozchodów: w czasie rzeczywistym (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to chronologicznie w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tj. na zasadach określonych dla biur rachunkowych). Uproszczenie to mogą stosowaćrównież przedsiębiorstwa wielozakładowe.