Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Młodziprzedsiębiorcy mogą zadawać pytanie czym w ogóle jest KPIR ?

Najkrócej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej firmyjak również kosztów ich osiągnięcia. Należy więc w niej zapisywaćwszystkiezrobione zakupy, sprzedane towary tudzież usługi, jak również koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.Szczegóły dotyczące prowadzenia KPiR figurują w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Wymóg prowadzenia KPIR: 

W oparciu o art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych jak również spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są zobligowane prowadzić podatkową księgę przychodów a także rozchodów, lub księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przewyższają równowartości 2 000 000 EUR w PLN, mają możliwość prowadzenia ułatwionej księgowości na podstawie KPiR.

Oprócz powyższej grupy,wymógwypełniania KPiR posiadaja:

-Armatorzy, zdefiniowani na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Prowadzacy działalność na podstawie umów agencyjnych albo umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrzekły się prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby trudniące się działami produkcji rolnej, jeżelizasygnalizująchęć prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący firmę badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie dotyczy?:

-Opłacających podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Wykonującychjedynie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,tylko w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego zbyciaskładników majątkowych (po zamknięciudziałalności gospodarczej prowadzonej samemutudzież otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną tudzież wystąpieniem z takiej spółki)

Zachodząteż sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z obowiązku prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest osiągalne w przypadkach uzasadnionych szczególnymiokolicznościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR, zwłaszcza takimi jak:

-Wykonywanie określonych rodzajów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek oraz stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić go z obowiązkuuzupełniania KPIR. Wyżej wspomniany wniosek należy złożyć co najmniej na miesiąc dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być stosowane. W przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności lub zaistnieniaobowiązkuuzupełniania księgi w okresie trwania roku podatkowego, wniosek o zwolnienie powinien zostać złożony w czasie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie